ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 16/12/2023.

Κυπριακή Ομοσπονδία Τοξοβολίας (ΚΟΤΟΞ)

Related Articles

Back to top button
Close