23/12/2017 16:05:00

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Τοξοβολίας στα πλαίσια της διαφάνειας και χρηστής διοίκησης σας ενημερώνει για τις μέχρι τώρα ενέργειες που έγιναν για την κάλυψ...


24/04/2017 21:14:00

Στην περίπτωση που θέλετε να δείτε τι μπορεί να κάνετε λάθος κατά την εκτέλεση μιας βολής και δεν πετυχαίνετε στόχο χρησιμοποιήστε το πιο κάτω σχεδιαγ...