11/12/2017 18:28:00

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Ομοσπονδία Τοξοβολίας προκηρύσσει θέση γραφέα για το γραφείο της στο Ολυμπιακό Μέγαρο Καθήκοντα και Ευθύνες: 1. Να εκτελεί γενικά γραμματειακά, γραφειακά καθήκ...

11/12/2017 18:27:00

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Τοξοβολίας προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις: (α) Ομοσπονδιακών Προπονητών Εθνικών Ομάδων Ανδρών / Γυναικών (β) Ομοσπονδιακού Προπονητή Εθνικής Ομάδας Νέων (1 θέση). (γ) Ομοσπο...


09/10/2017 22:45:00

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Τοξοβολίας ζητεί προσφορές για χειροκίνητη τέντα για τις κερκίδες που βρίσκονται στην οροφή των εγκαταστάσεων του Ομοσπονδιακού γηπέδου που βρίσκονται στο Μακάριο Αθλητικό Κέντρο...


18/09/2017 20:11:00

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας (ΚΟΤΟΞ) σε Συνεδρίαση του ημερομηνίας 14/09/2017 έχει αποφασίσει όπως ζητήσει προσφορά για την προμήθεια των πιο κάτω: ΕΙΔΟΣ ΠΟ...

18/09/2017 20:02:00

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Τοξοβολίας ζητεί προσφορές για οικοδομικές εργασίες στις εγκαταστάσεις του Ομοσπονδιακού γηπέδου που βρίσκονται στο Μακάριο Αθλητικό Κέντρο στην Έγκωμη Λευκωσία. Οι ενδιαφερόμενο...